Adwokat Borutko

Nasz zespół

Poznaj naszych specjalistów

Adwokat Rafał Borutko

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w tym prawa rodzinnego i prawa pracy. Piastował stanowiska w administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jako Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego jak i rządowym, jako Wiceminister Gospodarki Morskiej – Podsekretarz Stanu. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za prace związane z procesem legislacyjnym Ministerstwa oraz pozyskiwaniem funduszy europejskich. Wcześniej był zatrudniony w spółce akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Członek Rad Społecznych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.