Adwokat Borutko

Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

Obsługa Prawna

 Fotolia_28309848_Subscription_XXL-750x450[1]

Kancelarie Adwokackie adwokata Rafała Borutko oraz adwokata Stanisława Zapotocznego z siedzibą we Wrocławiu specjalizują się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Kancelarie zapewniają stałą kompleksową obsługę prawną zawierającą pełny zakres usług prawniczych. W ramach prowadzonej praktyki udzielana jest również pomoc prawna osobom fizycznym.

 

Więcej… Prowadzona praktyka adwokacka w formie indywidualnych Kancelarii Adwokackich obejmuje swoim zakresem kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni mieszkaniowych.

 

Zastępstwo procesowe

Fotolia_32403932_Subscription_XXL-750x450[1]

Świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i organami administracji nie tylko dla podmiotów gospodarczych ale również dla osób fizycznych udzielając pomocy prawnej poprzez udział w postępowaniach i procesach przed Sądami i urzędami. W sprawach karnych występujemy również jako obrońcy oskarżonego na podstawie udzielonego upoważnienia lub jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych.

 

Nowoczesne technologie

Fotolia_34042762_Subscription_XXL-750x450[1]

Dzięki pojawiającym się nowym narzędziom komunikacji, informujemy, że świadczymy także usługi prawnicze za pośrednictwem sieci internet używając programów SKYPE, Facebook lub innych koniecznych komunikatorów. Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tego typu rozwiązania, możecie Państwo zawsze liczyć na weryfikację stanu faktycznego i prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawionego przez Państwa problemu. W celu skorzystania z usługi opartej na elektronicznym przekazywaniu informacji na odległość tzw. poradach on-line należy, wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Porady on-line i załączyć wymagane dokumenty. W odpowiedzi otrzymacie Państwo wstępną informację, dotyczącą sprawy, jej wstępnej wyceny oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić ustaloną kwotę tytułem honorarium adwokackiego za umówione czynności adwokackie.

 

Negocjacje i Zlecenia Specjalne

 Fotolia_20432629_Subscription_XXL-750x450[1]

Możemy wg Państwa życzeń podjąć się prowadzenia negocjacji wymagających znacznego przygotowania oraz prowadzenia niestandardowych spraw wymagających dużego nakładu pracy związanego ze specyfiką danego problemu, nie wyłączając spraw prowadzonych za granicą. Posiadamy zespół Adwokatów mogący sprostać Państwa wymaganiom. Zaznaczamy jednak, że tego rodzaju sprawy, należy zgłaszać z dużym wyprzedzeniem czasowym.