Adwokat Borutko

Usługi

Nowoczesne technologie

Dzięki pojawiającym się nowym narzędziom komunikacji, informujemy, że świadczymy także usługi prawnicze za pośrednictwem sieci internet używając programów SKYPE, Facebook lub innych koniecznych komunikatorów. Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tego typu rozwiązania, możecie Państwo zawsze liczyć na weryfikację stanu faktycznego i prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawionego przez Państwa problemu. W celu skorzystania z usługi opartej na elektronicznym przekazywaniu informacji na odległość tzw. poradach on-line należy, wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Porady on-line i załączyć wymagane dokumenty. W odpowiedzi otrzymacie Państwo wstępną informację, dotyczącą sprawy, jej wstępnej wyceny oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacić ustaloną kwotę tytułem honorarium adwokackiego za umówione czynności adwokackie.