Adwokat Borutko

Usługi

Zastępstwo procesowe

Świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i organami administracji nie tylko dla podmiotów gospodarczych ale również dla osób fizycznych udzielając pomocy prawnej poprzez udział w postępowaniach i procesach przed Sądami i urzędami. W sprawach karnych występujemy również jako obrońcy oskarżonego na podstawie udzielonego upoważnienia lub jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych.